Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cao đẳng Đại học

Xem với cỡ chữAA

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ngành giáo viên

(14:24 | 14/01/2019)

Nhằm hỗ trợ thí sinh có đầy đủ thông tin về xét tuyển vào trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên để có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thông báo đến các em thông tin tuyển sinh về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên để các em tham khảo.

Căn cứ vào quyết định  số 2605/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/7/2018 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên (ĐHSP, CĐSP, TCSP), hệ chính quy năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 với mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tở hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/ bài thi xét tuyển vào ĐHSP là 17.0 điểm; xét tuyển vào CĐSP là 15.0; xét tuyển vào TCSP là 13.0 điểm.
Các thí sinh xét tuyển ngành giáo viên sử dụng kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung tên và mộ số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.
Trước ngày  19/7/2018: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường 
Từ 19/7 đến 17 giờ 00’ ngày 26/7/2018: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến. 
Từ 19/7 đến 17 giờ 00’ ngày 28/7/2018: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT. 
Trước 17 giờ 00’ ngày 30/7/2018: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu). 
Trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2018: Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. 
Từ 3/8 đến 17 giờ 00’ ngày 5/8/2018: Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh. 
Trước 17 giờ 00’ ngày 6/8/2018: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. 
Trước 17 giờ 00’ ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1. 
Trước 17 giờ 00’ ngày 16/8/2018: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. 
Từ ngày 22/8/2018: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển).
Trước ngày 31/12/2018: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018

Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng phòng GDCN&ĐTBD - Sở Giáo dục và Đào tạo