Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Bổ nhiệm lại công chức đối với ông Nguyễn Quang Duy, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Thị Ràng

(11:30 | 14/01/2020)

Thực hiện theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Công văn số 572-CV/HU ngày 31/12/2019 của Huyện ủy Hòn Đất về việc hiệp y bổ nhiệm cán bộ cũng như ý kiến thống nhất của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều ngày 09/01/2020, tại trường Trung học phổ thông Phan Thị Ràng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 02/01/2020 về việc bổ nhiệm lại công chức đối với ông Nguyễn Quang Duy, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Thị Ràng, thời gian giữ chức vụ là 05 năm được tính kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm lại công chức. 
Tham dự buổi triển khai có ông Ninh Thành Viên – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Ngọc Hân – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Ban Giám hiệu, các thầy cô đại diện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Tổ chuyên môn của trường.
 

Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định

cho ông Nguyễn Quang Duy, Hiệu trưởng trường THPT Phan Thị Ràng.


 

Huỳnh Thị Xuân Hương - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo