Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018

(13:56 | 04/12/2018)

Từ ngày 28 đến ngày 30/11/2018, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang diễn ra lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có 130 cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn các ngành, nghề trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngành Giáo dục có 04 đồng chí tham dự do đồng chí Lâm Thị Mạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng đoàn.

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018

Đồng chí Trần Thanh Việt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo lớp tập huấn cùng với 04 báo cáo viên đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nội dung của lớp tập huấn bao gồm:
- Những vấn đề cơ bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công tác tổ chức và nội dung hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Công đoàn với chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
- Vai trò của tổ chức công đoàn tham gia sửa đổi pháp luật lao động, các vấn đề lao động, công đoàn khi tham gia Hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
- Nội dung, phương pháp hoạt động và kỹ năng xử lý các mối quan hệ của Chủ tịch công đoàn cơ sở với cấp ủy Đảng và với người sử dụng lao động;
- Hoạt động của Ủy ban kiểm tra, giám sát công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công tác tài chính; Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn.
Qua lớp tập huấn, các đại biểu tham dự được trang bị kiến thức cơ bản để trực tiếp tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ công đoàn cơ sở (2017 – 2022) và nhiệm kỳ Công đoàn Ngành (2018 – 2023)./.

Lê Anh Huy Phó Trường phòng Giáo dục Tiểu học Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo