Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, kháo XII

(14:09 | 14/12/2018)

Ngày 13/12/2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, kháo XII. Đến dự và triển khai Nghị quyết có đồng chí Lê Quốc Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham gia lớp tiếp thu Nghị quyết có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ trực thuộc và tất cả Đảng viên các Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, kháo XII

           Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được tiếp thu 3 nội dung của Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
         Sau khi tiếp thu Nghị quyết, cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch gồm 3 nội dung sau:
       1. Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm,mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
       2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.
       3. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

Nguyễn Thị Đoan Trang Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT