Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

(13:10 | 07/06/2018)

Ngày 04/5/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, do bà Đỗ Thị Lệ Hảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự khóa tập huấn là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC: Công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại cấp xã và phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang dự đưa tin.

tap huan TTHC

Tại hội nghị tập huấn, ông Võ Văn Tự, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt một số nội dung quan trọng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC như: Tổng quan về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; mục tiêu và các nhiệm vụ của cải cách TTHC; nội dung của kiểm soát TTHC; các chủ thể tham gia kiểm soát TTHC; những điểm mới theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên đề gồm: Công bố, công khai thủ tục hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính…Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
Kết luận hội nghị, Bà Đỗ Thị Lệ Hảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC là rất cần thiết, vì việc thống nhất về cách hiểu, cách làm sẽ giúp cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC được thuận lợi và thu được kết quả tốt. Qua đó áp dụng chính xác, đúng đắn những kỹ năng, nghiệp vụ này vào quá trình hoạt động quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Hội nghị đã trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối, chuyên môn nghiệp vụ những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo