Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (CCHC)

(13:11 | 07/06/2018)

Sáng ngày 08/5/2018, tại UBND tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Hội nghị trực tuyến nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (CCHC)

         Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân dân tỉnh; Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự, có lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ và 15 điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố.            
        Hội nghị đã thông qua các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Kiên Giang 2017 và giải pháp cải thiện PCI năm 2018; Công bố kết quả về chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017 và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2018;  Kết quả chỉ số quản trị và hành chính công năm 2017 và giái pháp nâng cao chỉ số năm 2018; Kết quả CCHC năm 2017 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 và giải pháp nâng cao chỉ số năm 2018; Công bố kết quả CCHC của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.
         Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao đổi và phân tích kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Kiên Giang, những kết quả nổi bật năm 2017 và những điểm cần lưu ý trong cải thiện chỉ số PCI những năm kế tiếp để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Theo công bố về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Kiên Giang đạt điểm số chung là 63,65 điểm, tăng 2,84 điểm và giảm 7 bậc so với năm 2016, xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ 6/13 khu vực ĐBSCL, nằm trong nhóm các tỉnh xếp thứ hạng “Khá”. Trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2017, Kiên Giang có 5 chỉ số tăng điểm, tăng hạng; 02 chỉ số tăng điểm, giảm hạng và 3 chỉ số giảm điểm, giảm hạng so năm 2016.
         Kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của sở, ban, ngành, các Hội doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục duy trì, phát huy các chỉ số đạt tốt. Đối với 05 chỉ số bị giảm bắt buộc phải cải thiện, khắc phục (Chi phí thời gian, tính năng động của lãnh đạo,…); lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chỉnh sửa lại 03 nhóm giải pháp cụ thể hơn đối với chỉ số thành phần để nâng cao chỉ số không được giảm.
        Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm 02 giải pháp:
        - Một là, vai trò trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp, làm cầu nối giữa nhà nước và doanh nghiệp, nhưng phải năng động, sáng tạo.
        - Hai là, xây dựng công cụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành trong chỉ số PCI, giao Sở Nội vụ xây dựng đề án. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh hoàn thiện các văn bản pháp luật trong chỉ đạo thực hiện CCHC trên. Đề nghị các sở, ngành giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân và phải công khai thủ tục cải cách hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện nay còn kém; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tiếp tục củng cố, kiện toàn thủ tục một cửa và một cửa liên thông.
       Bên cạnh đó, cần hết sức chú trọng nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp tránh gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức khi liên hệ giải quyết TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh công tác truyền thông để cho người dân và doanh nghiệp biết về các chủ trương, chính sách của nhà nước. Đề nghị các sở, ngành phải có Website thực hiện kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cử người phụ trách trả lời cho người dân và doanh nghiệp để giảm bớt thời gian và chi phí, đặc biệt là đối với người dân và doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa. Sở Nội vụ nghiên cứu ban hành Chỉ thị trình UBND tỉnh về các chỉ số (cải cách hành chính, PCI, PAPI,…).
        (Đính kèm Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017).

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phó Chánh Văn phòng -  Sở GDĐT Kiên Giang