Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tốt nghiệp THPT

Xem với cỡ chữAA

Thông tin khái quát kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

(15:16 | 12/07/2018)

Từ ngày 30/6/2018 đến ngày 09/7/2018, Hội đồng thi 54 đã tiến hành chấm thi và hoàn thành công tác chấm thi theo đúng quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo khái quát kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Kiên Giang.

Thông tin khái quát kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

1. Tình hình chung
Kiên Giang có 77.518 lượt thí sinh dự thi các môn, trong đó:
- Có 36.552 bài thi trên trung bình (>=5) tỷ lệ 47.15%
- Có 3.136 bài thi đạt điểm giỏi (>=8) tỷ lệ 4,05%.
- Điểm cao nhất các môn Văn 9.25, Toán 8.6, Lý 9.25, Hóa 8.75, Sinh 8.75, Anh 9.4, Sử 9.5, Địa 9.5, GDCD 10 (05ts).
- Có 55 điểm liệt (<=1), trong đó có 2 bài môn Ngữ văn điểm 0 (01 vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi; 01 không làm được bài).
- Các môn thi có học sinh làm bài đạt tỷ lệ trên trung bình cao là GDCD, Văn, Địa. Các môn đạt tỷ lệ trên trung bình thấp là Lịch Sử, Tiếng Anh.
2. Kết quả tốt nghiệp THPT
a) Đối với Giáo dục phổ thông: Có 11.929 thí sinh (TS) dự thi; trong đó, có 11.760 TS/11.929 TS đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,58%.
b) Đối với Giáo dục thường xuyên: Có 871 thí sinh (TS) dự thi; trong đó, có 748 TS/871 TS đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,88%.

Văn phòng Sở, Phòng KT&KĐCLGD Sở GDĐT Kiên Giang