TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang

Tốt nghiệp THPT

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(13:52 | 06/08/2020)

Ngày 05 tháng 8 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Ông Võ Thanh Vũ, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo, thanh tra viên các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc sở GDĐT và cán bộ, giáo viên các trường THPT, PT DTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo làm công tác thanh tra coi thi THPT năm 2020.
Tại buổi Hội nghị, ông Võ Thanh Vũ, Chánh Thanh tra sở GDĐT, Trưởng đoàn thanh tra triển khai các văn bản liên quan đến thi tốt nghiệp THPT: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT; Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Hướng dẫn số 2115/BGDĐT ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Hướng dẫn số 2304/BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Công văn số 1047/TTCP-V.III ngày 30/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo liên quan đến thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra coi thi cho cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra coi thi. 

Tin và Ảnh
Huỳnh Thanh Điền
Thanh tra viên Sở GDĐT