Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 1888/TB-SGDĐT về việc phân công nhiệm vụ tạm thời thành viên Ban Lãnh đạo Sở

(14:29 | 26/10/2018)

Thông báo số 1888/TB-SGDĐT về việc phân công nhiệm vụ tạm thời thành viên Ban Lãnh đạo Sở


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; tb-1888-phan-cong-nhiem-vu-bgd.pdf