Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả

Xem với cỡ chữAA

Danh sách khen thưởng cho 18 cá nhân tham dự cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 3, năm 2017

(14:47 | 18/05/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; bao-cao-ket-qua-to-chuc-cuoc-thi-tim-hieu-bien-dao.pdf; quyet-dinh-khen-thuong-cuoc-thi-t1m-hieu-bien-dao-2017.pdf