Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng THPT Vĩnh Thuận

(10:01 | 07/01/2020)

Thực hiện theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Công văn số 673-CV/HU ngày 09/12/2019 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc hiệp y bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận cũng như ý kiến thống nhất của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều ngày 06/01/2020, tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 02/01/2020 về việc bổ nhiệm công chức đối với ông Lâm Phước Lành, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, thời gian giữ chức vụ là 05 năm được tính kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm công chức.

              

Tham dự buổi triển khai có ông Trần Quang Bảo – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Văn Hùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Ban Giám hiệu, các thầy cô đại diện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Tổ chuyên môn của trường.

Huỳnh Thị Xuân Hương

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo