TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch nCov gây ra

(16:01 | 07/02/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 174-SGDDT-VP.signed.pdf