TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 1898/BC-SGDĐT
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả quý II năm 2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Công văn số 2167/UBND-NC ng2y 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/06/2023
Ngày có hiệu lực 14/06/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
Người ký duyệt Huỳnh Văn Hóa
Download 1898-BC-SGDDT.signed.pdf

Văn bản mới