TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục tỉnh Kiên Giang

V��n b���n Thi ��ua khen th�����ng

Số hiệu 12/2019/TT-BNV
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/11/2019
Ngày có hiệu lực 04/11/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Download 12-2019-TT-BNV.pdf

Văn bản mới